Adile Sultan Sarayı

Okulumuz


 

Sosyal Medyada Biz

Facebook

Bir Başarı Öyküsü

KANKEV
KANDİLLİ KIZ LİSESİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI


1986' da geçirdiği yangın sonucu harabeye dönen İstanbul boğazının incisi (KANDİLLİ KIZ LİSESİ) ADİLE SULTAN SARAYI'nın restore edilerek SAKIP SABANCI KANDİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ olarak hayata döndürülmesi ve geliri ile KANDİLLİ KIZ LİSESİ'ne katkı sağlaması ve en önemlisi başarı ile tamamlanarak, benzerlerine örnek olabilmesi için bir avuç KANDİLLİ KIZ LİSELİ 'ÇILGIN' kadının örgütlü, zorlu, yılmaz, uzun soluklu mücadelesinin dökümanlara dayalı öyküsü.

 

ADİLE SULTAN SARAYI YANIYOR

07-03-1986 İstanbul Boğazının incisi ,kültür mirasımız,Kandilli Kız lisesi yatakhanesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı elektrik kontağı nedeni ile gece çıkan bir yangın sonucunda tümüyle yanıyor. Yapının ahşap olan döşemeleri ve çatısı yanarak kültürel mirasımız harabeye dönüyor.Tek teselli yangın sırasında binada bulunan kızlarımızın hepsi yara almadan kurtarılıyor.  KANKEV KURULUYOR

26-09-1994 Harabe haline gelmiş okullarını tekrar yaşama kazandırmak isteyen KKL mezunu bir grup Kandilli Kız Lisesi Vakfı'nın kurulması için faaliyete geçiyor ve Kandilli 'den yetişenleri, bu grişimi başlatabilmek için İTO Koru Tesislerinde düzenlenen yemeğe davet ediyor.

11-02-1995 Hem okul hem yatakhane olarak en güzel günlerini geçirdikleri Adile Sultan Sarayının, 9 yıl harabe halinde kalmasına dayanamayan bir grup girişimci Kandilli Kız Liseli , tüm arkadaşlarını bu harabeyi yeniden hayata kazandırabilmek amacı ile bir Vakıf kurmaya çağrılıyor.

16-02-1995 Gazete haberlerinde, Satılığa çıkarılan Devlet okulları arasında KKL nin de bulunması üzerine bir araya gelen mezunlar ,bir Basın Bülteni hazırlayarak bu haberi protesto ediyor.

08-03-1995 Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, satış haberini yalanlıyor.

14-03-1995 Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, Satışın henüz gündemde olmadığını bildiriyor.

29-03-1995 Kültür Bakanlığı, satış için kendilerinden izin alınması gerektiği konusunda MEB na yazı yazıldığını bildiriyor.

06-04-1995 KANKEV-Kandilli Kız Lisesi Eğitim ve Kültür Vakfı kuruluyor. Vakıf Senedi Madde-1de kuruluş amacı 'Kandilli Kız Lisesinin gelişmesine; bir kültür ve eğitim merkezi olarak Kandilli Kız Lisesine ve Kandillilere yararlı olacak bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmak' olarak ifade ediliyor.

15-04-1995 KANKEV, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a bir yazı yazarak Kandilli Kız Lisesi -Adile Sultan Sarayının satışından vazgeçildiğinin Kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

05-06-1995 KANKEV, amaçlarını kamuya duyurmak ve destek almak üzere ilk etkinliği olarak ATATÜRK Kültür Mrkezinde bir Oda Orkestrası Konseri düzenliyor.

15-06-1995 KANKEV, 1986 da yanan Kandilli Kız Lisesini onarıp bir Kültür ve Kongre Merkezi yapma konusunda görüşmek üzere ME Bakanı Nevzat Ayaz'dan randevu talep ediyor.

21-06-1995 KANKEV, Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz ve Başbakan Tansu Çiller'e bir yazı yazarak , Adile Sultan Sarayının 49 yıllığına KANKEV'e tahsisini talep ediyor.

01-07-1995 KANKEV ,Vakfı ve Amacını ve Projesini Kamu oyuna tanıtmak ve destek almak amacı ile için Tanıtım Broşür'ü hazırlıyor.KANKEV ve MEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANIYOR

31-07-1995 KANKEV ile MEB arasında süresiz bir Protokol imzalanıyor. Protokol' un Kapsamı '1986 da yanan Adile Sultan Sarayının KANKEV tarafından aslına uygun olarak onarılması ,tefrişi, ve işletilmesi ile, elde edilecek gelirle KKL'nin fiziksel mekanının ve eğitim niteliğinin geliştirilmesi ve bu okulda okuyan öğrencilerin her türlü kültürel ve eğitsel destekten yararlandırılarak örnek bir okul haline getirilmesi 'olarak belirtiliyor.

08-08-1995 KANKEV, Boğaziçi imar Müdürlüğüne bir yazı yazarak Proje çalışmaları başlayan Sarayda yangın sonrası ortaya çıkan molozların temizlenmesi için izin istiyor.

01-09-1995 KANKEV, yangın molozlarının temizliğine katkı sağlamak için Genel Kurmay Başkan'lığından yardım talep ediyor. Yaklaşık 500 Milyon TL tutarındaki bu iş askerlerimizin özverili çalışmaları ile başarılıyor.

01-09-1995 KANKEV, 1. Ordu askerlerinin yaptığı genel temizlikten sonra kalan yangın molozlarının ince temizliği işini götürü olarak 600 Milyon TL ye ihale ediyor.

20-10-1995 Milli Eğitim Vakfı Başkanlığı, Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak İnşaat ruhsatı alınmasına ve bir kontrol grubu oluşturulmasını bildiriyor.

ADİLE SULTAN SARAYI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON , RESTORASYON PROJELERİ HAZIRLANIYOR

30-03-1996 KANKEV , Kankev dostlarını Pere Palas Otelinde düzenlediği bir toplantıya davet ederek Projeyi tanıtıyor ve yapılacak çalışmalar için destek istiyor.

01-04-1996 KANKEV i ve Proje'yi tanıtma amacı ile bir Tanıtım Broşürü hazırlanıyor.

10-04-1996 KANKEV, Sarayın Eğitim ve Kültür Merkezi olarak yeniden inşa edilebilmesi için gereken yaklaşık bedeli 1,5 Milyon A.Dolar tahmin edilen; Sarayın Maketi, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerin yapılması için İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden , KANKEV Yön. Kur. Üyesi Prof. Dr. İmre Orhon'un ve konunun uzmanı 6 Profesörün görevlendirilmesi için talepte bulunuyor.

07-05-1996 KANKEV, projeye kaynak sağlamak üzere bir film galası düzenliyor.

08-05-1996 İTÜ, Saraya ait Rölöve ,Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin hazırlanması için ,KANKEV tarafından talep edilen öğretim üyelerini görevlendiriyor.

23-07-1996 KANKEV, Projeyi tanıtmak ve katkı sağlamak için Cennet Bahçesinde bir akşam yemeği düzenliyor. Toplantıya İstanbul Valisi Kozakçıoğlu da katılıyor

08-08-1996 KANKEV, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mektup yazarak himayelerinde bir gece düzenlemek isteğini bildiriyor.

21-08-1996 Boğaziçi İmar Müdürlüğünden Saraya ait İmar Durumu Belgesi alınıyor.

05-09-1996 KANKEV , Vakfı ve Projeyi tanıtmak için Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demireli ziyaret ediyor.

14-09-1996 KANKEV, MEB Müsteşarı Bener Cordan'a yazı yazarak tamamlanan projelerin , İstanbul 3.Nolu Kurula teslim edilmesi için ön yazı istiyor.

27-09-1996 MEB Yatırımlar dairesi Başkanlığı ,İstanbul Valiliğine bir yazı yazarak KANKEV tarafından tamamlanan Projelerin 3.nolu kurula verilmesi için bir ön yazı verilmesini talep ediyor.

25-11-1996 İsanbul Valiliği, KANKEV tarafından tamamlanan projelerin 3.nolu Kurula verilmesi için ön yazı veriyor.

09-11-1996 KANKEV, projeye katkı sağlamak üzere bir tiyatro galası düzenliyor.

27-12-1996 3. No'lu Kurul, KANKEV tarafından teslim edilen projelerin müellifi Prof. Dr. İmre Orhon dan yetki belgesi istiyor.

01-01-1997 KANKEV Türkçe basılan Tanıtım Broşür'ünü ,dış kaynaklı destek aramak üzere İngilizce olarak tekrar bastırıyor.

15-01-1997 Proje müellifi Prof. Dr. İmre Orhon Yetki belgesini 3.Nolu Kurula veriyor.

15-01-1997 KANKEV, Proje Grubu tarafından tamamlanan Saraya ait RÖLÖVE, RESTÜTİSYON ve RESTORASTON (KANDİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR Merkezi olarak yeniden işlevlendirilen ) PROJELERİ (50 Pafta) ve Raporları (3Rapor) onay için İstanbul 3Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunuyor.

21-02-1997 Kandilli Kız Lisesinin kuruluşunun 80. yılı etkinlikleri kapsamında KANKEV e destek sağlamak için bir akşam yemeği düzenliyor.

03-04-1997 İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Projeleri onaylıyor.

09-05-1997 KANKEV, ME Bakanlığın'dan 1997 bütcesine Sarayın Restorasyonu için ödenek koymasını talep ediyor.

23-05-1997 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje müellifi KANKEV Yön. Kur. Üyesi Prof. Dr. İmre Orhon'u Boğaziçi İmar Müdürlüğünde Saraya ait işlemlerin takibi için yetkili kılıyor.

23-05-1997 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Projeleri onaylanmsı ve ruhsat verilmesi için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ne yazı yazıyor.

26-05-1997 KANKEV, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Kalemli'ye müracat ederek, Sarayın onarımı için Milli Saraylar Kurumu'nun katkı sağlamasını talep ediyor.

26-05-1997 KANKEV, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e müracaat ederek desteğini ve katkı sağlamasına aracılığını talep ediyor.

10-09-1997 Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, KANKEV 'e yazı yazarak , mevzuat gereği MEB nın bu projeye finansman sağlamasının mümkün olamayacağını bildiriliyor.

23-09-1997 KANKEV, Bayazıt Rotary Kulübü'nün Sarayda düzenlediği bir akşam yemeğı ile Restorasyon çalışmalarına katkı için bağış sağlıyor.

25-09-1997 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, KANKEV in Cumhurbaşkanı' nı ziyaretinden sonra, DPT ye yazılan yazı hakkında bilgi verilmektedir.

22-10-1997 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Projeleri onaylanmsı ve mimari,statik, tesisat ve fenni mesuliyet Valilikçeüstlenilerek ruhsat verilmesi için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ne tekrar yazı yazıyor.

11-12-1997 Boğaziçi İmar Müdürlüğü, KANKEV tarafından hazırlanarak onay için verilen Rölöve, restitüsyon ve restorasyon Projelerini onaylıyarak, Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi Projesine İnşaat Ruhsatı veriyor.

ADİLE SULTAN SARAYI RESTORASYONU İÇİN İNŞAAT BAŞLIYOR

16-07-1998 KANKEV in talebi üzerine , Yangın geçiren ve 12 sene hava koşullarından etkilenen Sarayın yapısal öğelerindeki tahribatı önlemek ve yapıyı kontrol altına almak için ivedilikle İstanbul Vali'liğince Özel İdare Bütçesinden 300 milyar TLödenek ayrılıyor ve 249.073.731.200TL keşif bedelli İnşaatın 1. Aşaması olan Sarayın Kaba İnşaatı ,İl Daimi Encümeni'nce YAPI MERKEZİ İnş. ve San. A.Ş. ye ihale ediliyor. İnşaat 485 Milyar TL ye tamamlanıyor.

10-08-1998 KANKEV, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i , Saray'ın ihale edilen 1. Aşama İnşaatının temel atma törenine davet ediyor.

12-08-1998 MEB Orta Öğretim Md . 1. aşama İnşaatın başlaması için gereken 300 milyarın İl Özel idaresinden ayrılan ödenek İle İhale edildiğini KANKEV 'e bildiriyor.

08-09-1998 Yapı Merkezine yer teslimi yapılıyor. Sarayın yangın geçiren duvarlarının ve temelinin güçlendirilmesi ve yeni işlevlendirme projesine uygun olarak hafriyat yapılarak yeni servis mekanlarına yer sağlanması, yanan döşeme ve çatının yapılması işlerini içeren 1. Aşama İnşaat başlıyor.

31-03-2004 KANKEV, İnşaatın başlamasından sonra içlerinde Proje müellefi' nin de bulunduğu KANKEV Teknik Komitesi'ni oluşturuluyor. Bu Komite, Uygulama projesinin ve detaylarının geliştirilmesi ve tastik edilen avan projeye uygunluğunun denetimi için Yapı Merkezi tarafından haftada bir düzenlenen Teknik toplantılara katılarak Uygulama Projelerine katkı sağlıyor.

05-05-1999 KANKEV, Projeye destek sağlamak amacı ile Liman Lokantasında bir akşam yemeği düzenliyor.

17-05-1999 KANKEV, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbul Valisi Erol Çakır ve Garanti Bankası Genel Müdürü Sayın Akın Öngör'den Projenin tamamlanabilmesi için destek talep ediyor.

00-06-1999 KANKEV, Sayın Sakıp Sabancı'yı ziyaret ederek, Proje ve bütçesi konusunda bir Brifing veriyor ve kendisinden destek talep ediyor, ancak Sabancı Üniversitesi inşaatının devam ettiği gerekçesi ile olumlu bir cevap alamıyor..

07-06-1999 KANKEV, İstanbul Valisi Erol Çakır'dan Projeyi tanıtmak ve destek almak için randevu talebinde bulunuyor. Ancak talep üzerine yapılan görüşmeden olumlu sonuç alınamıyor.

10-06-1999 KANKEV'in hazırlamış olduğu , Projeye ait yeni durumu ve bilgileri içeren Tanıtım Broşürü güncellenerek bastırılıyor.

05-07-1999 Bayındırlık Müdürlüğü Valilikten aldıkları talimat gereği, Yapı Merkezine %30 keşif artışı yapamayacaklarını ve ek ödenek veremiyeceklerini, 1. Aşama olarak belirlenen keşif bedeli kadar işin süresi içinde yapılmasını bildiriyor. Sarayın Çatısı kapatılamıyor.

22-07-1999 KANKEV, Cumhurbaşkanı Sayın Süleman Demirel'i, Saray inşaatının hangi aşamaya geldiğini görmesi için davetini tekrarlıyor.

12-09-1999 KANKEV, kısmen tamamlanmış Sarayda bir Brunch düzenliyerek, Cumhurbaşkanını, tüm Kandillileri ve Kandilli dostlarını çatının kapatılabilmesi için gerekli fonun oluşturulması için bağış yapmaya davet ediyor. (Deprem nedeni ile bu davet 26-08-1999 tarihinde buluşulmak üzere erteleniyor.)

18-10-1999 Yapı Merkezi, Bayındırlık İskan Müdürlüğüne , üstlenilen 1. Aşama inşaat işinin bittiğini bildiriyor.

15-11-1999 KANKEV'in 09-08-1999 tarihli yazısına cevaben MEB tarafından gönderilen yazıda , Protokol gereği ödenek verilemiyeceği ve ve yine protokol gereği Sarayın aslına uygun olarak onarılarak amacında kullanılması belirtililiyor.

31-01-2000 KANKEV, yapının korunabilmesi için gereken ancak ödenek yetersizliğinden tamamlanamayan Sarayın Çelik Çatı imalatını üstleniyor ve Çelik çatı yapımı birim fiyat usulu ile KANKEV tarafından (ihale ediyor. (50 Milyar TL) (80 000Dolar) .Yapı Çatısı kapanarak koruma altına alınıyor.

03-02-2000 KANKEV, MEB Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Çatının Kankev'in olanakları ile kapatıldığı konusunda bilgi veriyor.

09-02-2000 KANKEV, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den Randevu talep ediyor.

20-03-2000 KANKEV Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancı'ya bir yazı yazarak, Saray inşaatı için destek istiyor ve Mevcut Protokolun tapuya tescilinin yapılmasını emir ve onayına sunuyor.

20-03-2000 KANKEV, Projeyi Tanıtmak ve Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i ziyaret ediyor. Yazılı olarak isteklerini bildiriyor.

31-05-2000 KANKEV, ME Bakanı Sayın Metin Bostancı'ya ve Müsteşar Sayın Bener Cordan'a bir yazı yazarak ,Saray için bugüne kadar yapılanlar konusunda bir Rapor sunarak destek talebinde bulunuyor.

01-06-2000 KANKEV Tanıtım Broşürü güncelleniyor.

19-08-2000 KANKEV, Cumhurbaşkanını 19-09-2000 de düzenlenecek yemeğe davet ediyor.

10-09-2000 KANKEV, Projeyi tanıtmak ve destek sağlamak amacı ile ,Sarayın kapanan çatısı altında bir yemek Daveti düzenliyor.

06-11-2000 KANKEV, Maliye Bakanı Sümer Oral'dan proje için destek istiyor.

24-11-2000 İstanbul Valiliği, inşaatın devamı için 100 Milyar TL( 80 000Dolar) ödenek veren MEB na 2.Aşama inşaat ihale si için isim bildiriyor..

16-05-2001 İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Yapı Merkezi tarafından detayları tamamlanan uygulama projelerini onaylıyor.

25-06-2001 KANKEV, Sayın Sakıp Sabancı'ya bir yazı yazarak randevu talebinde bulunuyor.

00-07-2001 Saray 2. Aşama İnşaatı geçici kabulü yapılıyor.

07-11-2001 KANKEV, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral'a bir yazı yazarak, Devlet bütçesinden ödenek ayrılması talebinde bulunuyor.

21-05-2002 MEB, Saray'ın onarımının devamı için yapılacak ihalenin 2886 sayılı kanunun 44. maddesine göre İstanbul Valiliği yetki ve sorumluluğunda yapılması için onay veriyor. Sarayın onarım inşaatının devamı için 100 Milyar ödenek veriliyor.

02-10-2002 KANKEV, ME Bakanlığına bir yazı yazarak, binanın hava koşullarına karşı korumaya alınabilmesi için ,yarım kalan onarımın kapı-pencere ve sıva işlerinin tamamlanması amacı ile 500 Milyar TL destek sağlanmasını istiyor.

07-01-2003 KANKEV me Bakanı Erkan Mumcuya bir yazı yazarak tekrar destek talebinde bulunuyor.

17-10-2003 SAKIP SABANCI Eğitim ve Kültür Merkezi PROTOKOLU imzalanıyor. KANKEV,VAKSA, İstanbul Valiliği, arasında imzalanan bu Protokol ile ,Sarayın 2. Aşama olarak ifade edilen ince inşaat işleri,( tesisat, elektrik, bahçe düzenleme işleri) için gerekli 5 trilyon TL nin 2Trilyon TL sinin Valilikçe, 3Trilyon TL nin VAKSA nın oluşturulacağı fondan karşılanması konusunda anlaşmaya varılıyor.

09-03-2004 KANKEV , Saray'a su bağlatmak için İSKİ ile SÖZLEŞME yapıyor. İnşaatın sona ermesi ile Kiraya verilmesi arasında geçen sürede faturaları ödüyor.

06-04-2004 SAKIP SABANCI Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi EK Protokolu İmzalanıyor. KANKEV,VAKSA, İstanbul Valiliği arasında imzalanan protokol ile VAKSA ilk bağışını 3 Trilyon TL arttırarak toplam bağış mıktarını 6 Trilyon TL ye çıkarıyor.

29-07-2004 Saray İnşaatının 2. Aşaması , İl Özel İdare Müdürlüğü'nü temsilen ihale yetkilisi Vali Yar.Selim Parlar tarafından anahtar teslimi –götürü usul ile 4.963 000 000 000Tl bedelle Yapı Merkezi AŞ ye ihale ediliyor.(İnşaat 7.150 trilyon TL tamamlanıyor.)

01-03-2005 KANKEV Proje Tanıtım Broşürü güncelleniyor.

01-01-2006 İnşaatın başlamasından sonra ermesine kadar geçen süre içinde PROTOKOL ile üstlenilen 'KANKEV 'in yükümlülükleri gereği , KANKEV tarafından görevlendirilen, içlerinde Proje müellifinin de bulunduğu , Teknik Komite, her hafta yapılan Şantiye toplantılarına katılarak, Saray inşaatının istenilen kalitede yapılmasını denetliyor ve teknik katkı sağlıyor.

22-09-2004 KANKEV,Sarayda bir öğle yemeği düzenleyerek, Merhum Sakıp Sabancıyı anıyor.

17-11-2004 VAKSA, İnşaatın denetimi için şantiye toplantılarına katılmak üzere Y.Mimar Levent Atay'ı görevlendiriyor.

10-02-2005 ME adına yetkili kılınan KANKEV Bşk. Yar. Elek.YMüh. Sevinç Aksay, AYETAŞ ile her türlü çalışmayı ve yazışmayı yaparak Saray'a elektrik bağlanması konusunda AYETAŞ ile Protokol yapılıyor.(11-07-2005).

09-11-2005 KANKEV, eski resimler incelenerek ,Sarayın giriş holü ve giriş üstü holü ve buraya açılan 2 oda için Sarayın diğer hacımlarına örnek olmak üzere bir dekorasyon projesi hazırlatıyor. Bu dekorasyona uygun olarak değeri 300 000. TL olan Halı, perde, ve mobilyalar KANKEV tarafından yaptırılarak Sarayın selamlık bölümü tefriş ediliyor. Mobilyalar 6 aylık sigortalanıyor.RESTORASYONU TAMAMLANAN ADİLE SULTAN SARAYI SAKIP SABANCI KANDİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK AÇILIYOR

12-11-2005 Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi açılış töreni yapılıyor.

15-11-2005 Yüklenici Yapı Merkezi A.Ş. tarafından düzenlenen bir tören ve davet ile Saray KANKEV 'e teslim ediliyor

30-11-2005 Saray inşaatının geçici kabulü yapılıyor.

06-06-2006 İnşaatın tamamlanmasından kiraya verilmesi arasında geçen sürede Sarayın güvenlik, bakım, ısıtma ,aydınlatma v.b hizmetleri KANKEV tarafından üstleniliyor.

19-03-2006 Saray inşaatının Geçici Kabulu yapılıyor.

19-09-2006 KANKEV Sarayın İskan İskan Ruhsatı için 3 Numaralı Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna ve Boğaziçi imar Müdürlüğü'ne başvuruyor.

10-01-2007 İstanbul 3 Numaralı Kurul İskan verilebileceğine dair karar yazısını Boğaziçi İmar Müdürlüğüne yolluyor, iskan ruhsatı alınıyor.İŞLETME PROTOKOLU HAZIRLANIYOR KİRA GELİRİ KANDİLLİ KIZ LİSESİNE HARCANMAK ÜZERE EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ KİRAYA VERİLİYOR

15-12-2005 KANKEV , Milli Eğitim Bakanlığı daveti üzerine , İşletme Protokolu konusunda Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan Toplantıya katılıyor.

19-01-2006 KANKEV ,Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'e İşletme Protolu hazırlanması konusunda görüşlerini bildiriyor.

21-04-2006 KANKEV, İstanbul Valiliği, VAKSA, İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi İşletme Esaslarını Düzenleyen Protokol imzalanıyor.

02-06-2006 ME İl Müdürlüğü KANKEV'e bir yazı yazarak yer teslimi yapmasını be bilgi vermesini istiyor.

06-06-2006 Sakıp Sabancı Kültür ve Eğitim merkezi, UKTAŞ .A.Ş ye kiraya veriliyor. Kira Sözleşmesi imzalanıyor.

06-06-2006 KANKEV, Kiracı UKTAŞ tarafından imzalanan bir tutanak ile Bina ve Binaya ait tüm Projeler UKTAŞ'a teslim ediliyor.

12-06-2006 İlk imzalanan Tutanaktan sonra yapılan inceleme sonrası tespit edilen Yapıya ait bazı eksiklikler için EK tutanak imzalanıyor. Yer teslim tutanak suretleri, İst.ME Müdürlüğü 02-02-2006 tarihli talep yazısı gereği Valiliğe iletiliyor.

06-06-2009 Protokol gereği kurulan Yönetim Komitesi ayda bir toplanarak Saray ve Okul için yapılacak işleri planlıyor, kararları alıyor ve ödemelerin Kira gelirlerinin oluşturduğu Fondan ödenmesini kararını veriyor. İşletme Esaslarını Düzenleyen Protokol uyarınca Yönetim Komitesi tarafından açılan özel hesaba Kira bedeli yatırılıyor. Hesaptan para çekme yetkisi KANKEV ve Valilik temsilcisine veriliyor.

08-11-2006 KANKEV tarafından düzenlenen bir defile için İşletme Esaslarını Düzenleyen Protokol gereği Sakıp Sabancı Eğitim ve Kültür Merkezi Salonu ücretsiz tahsis ediliyor.

14-10-2007 KANKEV, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi 'nin 12-07-2007 tarihli yazısına cevaben İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazıyor.

KANDİLLİ KIZ LİSESİ OKUL VE PANSİYON BİNALARI GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İNŞAATI BAŞLIYOR

27-06-2007 SSKK Merkezi İşletme Esasları Protokolu gereği kurulan Yönetim Komitesi, Fonda biriken kira gelirleri ile KKL ye ait OKUL ve PANSİYON binalarının Depreme karşı Güçlendirilmesi ve Yenilenmesine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şerafettin Turan başkanlığında bir komisyon oluşturulmasına karar veriliyor.

00-00-2007 Okul ve Pansiyon Binalarına ait Mimari Uygulama ve Mühendislik projelerinin hazırlanma ve inşaata ait 1. Keşfi hazırlama işinin ME Müdürlüğünce ihaleye çıkmasına karar veriliyor. ME Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir grup tarafından yürütülen ihale çalışmalarına davet edilen KANKEV Teknik Komitesi , Mimari ve Mühendislik Projeleri kapsamında yapılacak işler ve hazırlanan şartname konusunda eksik bulduğu konuları ve düşüncelerini bir Rapor halinde Teknik toplantıda katılımcılara sunuyor.

00-12-2007 Okul ve Pansiyon binalarına ait Güçlendirme ve Yenileme Uygulama ve detay projeleri ve 1. Keşif yapılması işi 85 000YTL ye ART-YOL Firmasına ihale ediliyor. (İhaleye KANKEV gözlemci olarak da davet edilmiyor, ve kendisine bilgi verilmiyor.)

03-01-2008 KANKEV , Şantiyede düzenlenen Teknik toplantıda, Proje çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda ki düşüncelerini katılımcılara bir Rapor halinde sunuyor.

25-06-2008 Okul ve Yurt Binaları Güçlendirme inşaatı 2 450 000.00 TL +KDV keşif bedeli ile İhaleye çıkarılıyor ve İş ,Yap Turizm ve İnşaat Ltd. veriliyor. KANKEV ihaleye gözlemci olarak da çağrılmıyor.

17-11-2008 KANKEV Güçlendirme İnşaatı süresince yükleniciye, projede eksik olan uygulama detaylarının çizimi konusunda destek veriyor. KANKEV Teknik komitesi ,inşaatın kalitesi ve uygulama hataları konusunda sözlü önerilerde bulunmasına rağmen yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile gereken düzeltmelerin yapılmaması üzerine görüşlerini Yönetim komitesine yazılı olarak iletiyor.

16-03-2009 ME Müdürlüğü tarafından , Okul ve Pansiyon Binalarına inşaatına ait Geçici Kabul Tutanağı imzalanıyor.

KANKEV'in GİRİŞİMİ ve KATKILARI ile SAKIP SABANCI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDE ADİLE SULTAN SARAYI ANI ODASI ZİYARETÇİLERE AÇILIYOR

30-05-2007 KANKEV, Valiliğe bir yazı yazarak Anı Odası çalışmalarının başlatıldığını ve gerekli işlemlerin başlatılmasını istiyor.

05-06-2007 Yönetim Komitesi, KANKEV önerisi üzerine Kültür Merkezinde Anı Odası (müze) düzenlenmesi konusunu görüşülüyor ve bu konu hakkında karar alınarak odakarın tahsisi içinUKTAŞ'a yazı yazılmasına karar veriliyor.

14-06-2007 KANKEV , Anı Odası ile ilgili düşünceleri ve çalışmaları konusunda UKTAŞ,ı bilgilendiriyor.

03-07-2007 Yönetim Komitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şerafettin Turan başkanlığında kurulacak bir Komisyon nezaretinde , KANKEV 'in 30-05-2007 tarihli yazısına ilgi kurarak ,Anı Odasının düzenleme çalışmalarına başlanması kararını alıyor.

28-07-2007 UKTAŞ 'tan Anı odasının bakım, temizlik ve korunması konusunda olumlu cevap geliyor.

07-03-2008 Valilik , KANKEV'e bir yazı yazarak Anı odasının fiziki mekanının hazırlanması dışındaki tüm işlerin KANKEV tarafından yapılmasını istiyor.

29-05-2008 KANKEV, YK Üyesi Gökşin Sanal ve YK Üyesi Meral Aybay'dan oluşan bir Komite kuruyor; Komitenin yürütücülüğünde yapılan çalışmalarda, Atolye MD den ve diğer profesyonellerden ve bilim adamlarından hizmet ve yardım alınarak Anı Odası çalışmaları tamamlıyor .Tüm görsel malzemeler ve belgelere dayanan açıklayıcı grafik panolar hazırlanıyor. Araştırma Odası KANKEV tarafından tefriş ediliyor. (Yapılan çalışmaların değeri 56.000TL)

03-06-2008 Yönetim Komitesi; KANKEV tarafından , Anı odasında sergilenmek üzere hazırlanan tüm görsel belge ve levhaların Şerafettin Turan Başkanlığında bir komisyon tarafından incelenip uygun görüldükten sonra sergilenmesi kararını alıyor.

08-06-2009 KANKEV,Valiliğe yazı yazarak, Anı Odası gelişimi hakkında bilgi veriyor ve Araştırma odasının açık tutulmasını istiyor.

26-02-2009 Anı Odası açılışı için Basın Bülteni yayınlanıyor.

26-02-2009 Anı Odası açılış töreni yapılıyor.

26-02-2009 Açılışa katılması beklenen , Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik , Anı Odası Açılışına katılamıyor ama tebrik telgrafı gönderiyor.

Sakıp Sabancı Kandilli Kültür ve Eğitim Merkezi İşletme Protokolu DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN MEB TEK TARAFLI OLARAK PROTOKOLU SONA ERDİRİYOR

26-02-2009 KANKEV, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak, İşletme protokolünün 3 yıllık uygulama sonuçlarını değerlendirerek, Okulun yeni bir statüye kavuşturulması ve devam edecek kira gelirinin Okul için daha etkin kullanımında yeni bir düzenlemeye gidilmesi için model öneriyor.

18-03-2009 KANKEV Valilikçe aksaklık görülen birkaç maddesi değiştirilerek oluşturularak gönderilen yeni Taslak protokol hakkındaki görüşlerini Valiliğe, İst. ME Müdürlüğü'ne bildiriyor.

31-03-2009 Valilik, 'Yeni Taslak Protokolün Görüşülmesi' Maddesi'ni Gündem'e koyarak Yönetim Komitesini toplantıya çağırıyor.

31-03-2009 Toplantı Tutanağında 31-03-2009 tarihinde yapılan Yönetim Komitesinde Yeni protokol çalışmalarının , toplantıda görüş birliğine varılan öneriler göz önüne alınarak 1 hafta içinde sonlandırılmasına karar veriliyor. Bu çalışma için KANKEV Yön. Kurul Üyesi Av. Filiz Kutlu görevlendiriliyor.

07-04-2009 Valilik, Üsküdar İlçe Müdürlüğüne yazdığı ,bilgi için KANKEV'e gönderdiği yazıda Protokol çalışmalarının bir hafta içinde sonuçlandırılacağını bildiriyor.

14-04-2009 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan , 42/290 sayılı Vali'liğe yazılan yazı yazılarak protokul yenilenemeyeceği bildiriliyor.

17-04-2009 Valilik Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak, yeni kira sözleşmesinin yapılmasını istiyor.

21-04-2009 KANKEV , öneriler doğrultusunda revize edilen Yeni Protokol taslağını, VAKSA ,Valilik ve İl ME Müdürlüğüne yolluyor.

21-04-2009 VAKSA, KANKEV tarafından gönderilen Revize edilmiş yeni İşletme Protokolunu imzalayarak gönderiyor.

12-06-2009 Valilik, Milli Eğitim Bakanlığı, 42/290 sayılı yazı'sı ile ilişkilendirerek 21-04-2006 tarihli İşletme Protokolunun süresinin uzatılmadığını VAKSA 'ya ve KANKEV'e bildiriyor.

KANKEV MEB'İN PROTOKOLU TEK TARAFLI İPTALİ ÜZERİNE BAŞLATTIĞI, 15 YIL EMEK VERDİĞİ PROJEYİ BAŞARIYA ULAŞTIRMAK İÇİN HAKKINI ARAMAYI SÜRDÜRÜYOR

13-05-2009 KANKEV, ME Bakanı Nimet Çubukçu'dan randevu talebinde bulunuyor.

15-06-2009 KANKEV, Protokolun iptali konusunu görüşmek üzere Vali Muammer Güler'den randevu talebinde bulunuyor.

23-07-2009 KANKEV, MEB'na Protokokun yürürlükten kakdırılması nedeni ile KANKEV'in durumunu irdeleyen ve talebini belirten bir yazı yazıyor.

14-08-2009 KANKEV, yürütmenin durdurulması talebi ile MEB ve İstanbul Valiliğine dava açıyor.

İDARE MAHKEMESİ DAVA SÜRECİNDE SARAY BİNASININ MÜLKİYETİ VE İDARESİ HAZİNEDEN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İNTİKAL EDİYOR

05-04-2012 Vakfımızca açılan dava devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Maliye Hazinesine açtığı tapu iptali ve tescil davası Vakıflar lehine sonuçlanıyor. Mahkemece, Üsküdar, Kandilli, 175 pafta 934 ada, 39 parsel nolu taşınmazın hazine adına olan tapusunun iptali ile Sultan Mahmudu Evvel ve Vani Mehmet Efendi vakıfları adına tesciline karar verildiğinden saray binasının yönetimi de Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne geçiyor. Bu nedenle Hazinenin MEB’na yaptığı tahsis de hukuken son bulmuş olduğundan Vakfımız ile MEB arasındaki hukuki ilişki de sona erdiriliyor.

Ancak bu hukuki durum değişikliği Vakfımızın amacına etkili olmadığından Vakfımız Kandilli Kız Lisesinin çağdaş eğitim kurumu vasfını koruması ve Kandilli Kız Lisesi öğrencilerinin çağdaş eğitim alması için vakıf senedindeki amaçları doğrultusunda faaliyetine devam etmektedir. Bu kapsamda öğrencilere burs sağlama işlevi başta olmak üzere okul idaresi ve okul aile birliği ile iş birliğini sürdürmektedir.


Adile Sultan Sarayı’nda  Anı Odasının açılışı (26 Şubat 2009)